Aanmeldprocedure Agora

Er is veel belangstelling voor het Agora-concept van het KWC maar het aantal beschikbare plaatsen  is beperkt. Wij nemen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst in behandeling. Naast leerlingen die van het basisonderwijs komen, zijn een aantal leerlingen uit klas 1 en 2 vmbo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo welkom. Met een voorinschrijving reserveren de ouders een plaats in de Agora-afdeling van het KWC en volgt de intakeprocedure. Deze procedure richt zich op de motivatie van de aspirant-leerling en zijn of haar ouders voor het Agora-concept en onderzoeken wij of de leerling past binnen de zorgbreedte van ons KWC. Tijdens het intakegesprek stellen ouders en kind zich voor aan de Agora-coaches. Na het intakegesprek wordt de aspirant-leerling uitgenodigd om een dag op de Agora-afdeling te komen leren. Als de procedure positief is afgerond wordt de leerling definitief geplaatst.
Als het beschikbaar aantal plaatsen is bereikt, sluit de aanmelding en komen belangstellenden op een wachtlijst te staan. Komt er een plaats vrij dan vindt de intakeprocedure plaats met de eerstvolgende op de wachtlijst.

De procedure:

  1. Vanaf 1 september 2018 melden ouders hun kind(eren) digitaal aan voor het schooljaar 2019-2020 via het digitale aanmeldingsformulier 
  2. De aangemelde leerling formuleert de motivatie voor Agora en vertelt iets over zichzelf in een brief en stuurt deze, voorzien van foto, aan de KWC-Agora-coaches via  agora@kwc-culemborg.nl.
  3. Vanaf 1 december 2018 worden de aangemelde leerlingen met hun ouders uitgenodigd voor intakegesprekken
  4. De leerling maakt een afspraak om een dag op de Agora-afdeling van het KWC mee te maken
  5. De leerling wordt in het Agora-coachteam besproken
  6. Het leerlingdossier wordt, in samenwerking met de school van herkomst, compleet gemaakt
  7. De leerling hoort van het Agora-team over plaatsing of afwijzing

 

Klik hieronder voor de brief van 14 december 2018:

BRIEF STAND VAN ZAKEN AANMELDINGSPROCEDURE KWC-AGORA SCHOOLJAAR 2019-2020/2021

 

 

VNW/3 oktober 2018