Aanmeldprocedure KWC-agora

Er is grote belangstelling voor het agora-concept van het KWC. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is een aanmeldprocedure noodzakelijk. Voor plaatsing komen leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs, leerlingen uit klas 1 en 2 vmbo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo in aanmerking.
 
Met een digitale voorinschrijving via de website van het KWC reserveren de ouders een plaats in de agora-afdeling en kunnen zij aangeven voor welk schooljaar de inschrijving bedoeld is.  
Wanneer het beschikbaar aantal plaatsen is bereikt, stopt de intakeprocedure en komen belangstellenden op een wachtlijst te staan. Komt er een plaats vrij dan vindt de intakeprocedure plaats met de eerstvolgende op de wachtlijst.
 
Intakeprocedure
  • Eind december worden de uitnodigingen voor een intakegesprek verzonden aan degene die zich hebben aangemeld voor KWC-agora. De intakegesprekken vinden plaats tussen 17 januari en 4 februari 2022. Twee coaches gaan dan in gesprek met de aspirant-leerling en zijn of haar ouders. Samen wordt dan gekeken of agora voor deze leerling de juiste plek is om verder te leren en ontwikkelen. 
  • Tussen 14 en 25 februari is er, indien nodig of gewenst, de mogelijkheid om een dagje agora mee te maken op één van de meeloopdagen die worden georganiseerd. 
  • Als de procedure positief is afgerond wordt de leerling geplaatst, uiteraard onder het voorbehoud dat als de overdracht met de basisschool nieuwe informatie oplevert er opnieuw afgewogen en besloten moet worden. 

Klik hier om je aan te melden voor KWC-agora.