Aanmeldprocedure KWC-Agora


Er is grote belangstelling voor het Agora-concept van het KWC. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is een aanmeldprocedure noodzakelijk. Voor plaatsing komen leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs, leerlingen uit klas 1 en 2 vmbo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo in aanmerking.

Met een digitale voorinschrijving via de website van het KWC reserveren de ouders een plaats in de Agora-afdeling en kunnen zij aangeven voor welk cursusjaar de inschrijving bedoeld is. De intakeprocedure richt zich op de motivatie van de aspirant-leerling en zijn of haar ouders voor het Agora-concept. Daarnaast zal het Agora-team onderzoeken of de leerling past binnen de zorgbreedte van het KWC. De procedure bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief, de meeloopdag en het intakegesprek. Als de procedure positief is afgerond wordt de leerling definitief geplaatst.

Wanneer het beschikbaar aantal plaatsen is bereikt stopt de intakeprocedure en komen belangstellenden op een wachtlijst te staan. Komt er een plaats vrij dan vindt de intakeprocedure plaats met de eerstvolgende op de wachtlijst.


De procedure:

  1. Vanaf half december ontvangt de aangemelde leerling een uitnodiging voor een meeloopdag. Wij streven er naar de meeloopdagen voor de voorjaarsvakantie te hebben afgerond.
  2. Voorafgaand aan de meeloopdag stuurt de leerling een motivatiebrief(mail) met een foto naar het Agora-team van het KWC, waarin hij of zij zich voorstelt en uitlegt waarom de keus voor Agora-onderwijs is gemaakt. 
  3. Tijdens de  meeloopdag ervaart de leerling hoe de werkwijze bij KWC-Agora is. Ter voorbereiding stelt de leerling zich voor deze dag een leerdoel en bereidt thuis een minichallenge voor. De opdracht wordt tijdens de meeloopdag, met hulp van coaches en mede-leerlingen, uitgevoerd. Aan het einde van de dag bespreekt het Agora-coachteam van het KWC de leerling en volgt aansluitend het intakegesprek met ouders en leerling.
  4. Het leerlingdossier wordt compleet gemaakt.
  5. De ouders en leerling krijgen bericht van plaatsing of van eventuele afwijzing.

Klik hier om je aan te melden voor KWC-Agora.