Primeur voor PrO!

Primeur voor PrO!

“Leren op de werkvloer is enorm succesvol”

In het praktijkonderwijs bereiden we leerlingen voor op de arbeidsmarkt. In de onderbouw starten onze leerlingen met beroepsoriëntatie, interne stage en snuffelstages. In leerjaar 4 en 5 lopen onze leerlingen 2 dagen een vaste stage. Als stagedocenten gaan we in overleg met mentoren en de leerling en wordt er gekeken naar mogelijkheden van de leerling, belangstelling en talenten. 

Sinds 3 jaar werkt het Praktijkonderwijs samen met ROC Rivor. Een aantal leerlingen volgt bij ons de Entree route en kan, naast het Praktijkdiploma, uitstromen met een Entree diploma (niveau 1). Een aantal van hen stroomt daarna door naar een MBO 2-opleiding. Er zijn leerlingen voor wie dit niet haalbaar is. Zij hebben uiteraard ook talenten waar we op inzetten. Sinds dit schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met “Boris”.

Boris
De Boris-aanpak helpt leerlingen uit het vso en PrO bij het vinden van een geschikte baan. De aanpak is gebaseerd op de systematiek van werkend leren in het MBO.

Op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de Boris-aanpak  tot stand gekomen en ontwikkeld. Dit is in samenwerking met het SBB (samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen. Belangrijke onderdelen zijn oriëntatie op beroep en arbeidsmarkt, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf. De Boris-aanpak zoomt in op enkele werkprocessen die onderdeel zijn van het vak of van de werkomgeving. Hierdoor  beschikken bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. 

Inmiddels is een leerling van PrO bezig met het behalen van een Boris Verklaring Logistiek BBL. Op 28 mei 2020 hebben we de allereerste Boris verklaring kunnen uitreiken: een leerling heeft deze behaald bij het Haltna Huis in Houten voor Helpende Zorg en Welzijn niveau 2!

We zijn supertrots als team over de ontwikkelingen die in gang gezet zijn!

    

 

 Terug