Afwezigheid

 

Absentiemeldingen

(bijvoorbeeld bezoek ortho, fysio, ziekenhuis etc.) dienen vooraf via het ouderportal van onze website met het afwezigheidsformulier gemeld te worden.
Ook ziekmeldingen kunnen bij voorkeur met dit formulier gemeld worden, maar het is ook mogelijk om uw kind telefonisch af te melden via telefoonnummer 0345 – 639050. U krijgt dan een keuzemenu.
Afwezigheid van uw zoon/dochter kan tot 10.00 uur gemeld worden.

Als een leerling ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich af bij de receptie.
Van de ouders wordt verwacht dat zij hiervoor een afwezigheidsformulier invullen.

U kunt het digitaal afwezigheidsformulier vinden via het ouderportal van de website
www.kwc-culemborg.nl   

De route is als volgt:

  • Inloggen op het ouderportal (gebruikersnaam is uw e-mailadres)
  • Mijn KWC
  • Verlof en verzuim → afwezigheidsformulier invullen
     

Bijzonder verlof

(bijvoorbeeld jubileum, bruiloft, begrafenis) dient schriftelijk aangevraagd te worden via een brief aan de teamleider.

 
Schoolverzuim

Meer informatie over verzuim kunt u vinden in de Schoolgids op pagina 21, 22 en pagina 32.