Colofon en privacy

Colofon 

Onze internetsite heeft als hoofddoelstelling op een gebruikersvriendelijke manier informatie aan te bieden over de school, zowel ten behoeve van alle geledingen bínnen de school als ook voor mensen buiten onze school.

De inhoudelijke informatie is afkomstig van de diverse geledingen binnen onze organisatie.

Voor zover er op (delen van) de inhoud van deze website geen copyright berust bij derden, berust deze bij de Stg. CVO Culemborg e.o. te Culemborg.

Uit deze publicatie mag uitsluitend iets verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, na voorafgaande toestemming van de webmaster.

Webmaster,
Willy van Vuren

 

Privacy

Het is voor fotografen en webmasters onbegonnen werk om vooraf aan iedereen toestemming te vragen voor een eventuele publicatie op het web. Daarom hebben we besloten om te werken volgens het principe van «bezwaar achteraf bij publicatie».

Dit betekent in de praktijk het volgende:

  • Als iemand op de schoolsite een foto van of tekst over zichzelf aantreft en daar bezwaar tegen heeft, dan kan betrokkene contact opnemen met de webmaster.
  • Leg duidelijk uit om welke foto of tekst het gaat, op welke pagina van de site. Vermeld verder uw telefoonnummer zodat de webmaster kan controleren wie u bent.
  • Als de klacht reëel is, dan wordt de foto of tekst verwijderd.
  • Komt jouw foto of tekst voor op een zogenaamde externe link, dan dien je eerst bezwaar te maken bij de webmaster van die site. Indien de webmaster van die site jouw foto op jouw met redenen omkleed verzoek niet tijdig verwijdert, zal die link - op jouw verzoek - op onze site worden verwijderd.
  • Uiteraard geldt dit verhaal ook voor collega's.
     

Voor suggesties of vragen over de site…  mail de webmaster.