TTO-senior certicaat feestelijk uitgereikt


Het certificaat voor de tto-afdeling van het vwo werd feestelijk uitgereikt tijdens een tto-netwerkbijeenkomst. Carls Salden, conrector vwo en Renda Wolthaus, tto-coördinator vwo, mochten het verlengde certificaat met een bos bloemen in ontvangst nemen op woensdag 13 maart. Op 28 november jl. heeft een commissie van het Nuffic de hele tto-afdeling van het vwo doorgelicht en gesproken met docenten, ouders, leerlingen en oud-leerlingen. De uitkomst was zeer positief: de tto-afdeling van het vwo was met glans geslaagd en mag ook de komende vijf jaren weer aan alle leerlingen het junior-certificaat uitdelen na klas drie en het senior-certificaat na klas 6.