Groene School

Nieuws update (oktober 2019)
 • Op het KWC worden sinds kort recyclebare koffiebekers van bamboe gebruikt welke worden gescheiden.
 • Plastic roerstaafjes zijn vervangen voor gerecyclede houten roerstaafjes.
 • Plastic koffiemelk kuipjes zijn vervangen voor vloeibare koffiemelk in recyclebare fles.
 • Plasticfolie voor broodjes in de kantine worden binnenkort vervangen voor gerecycled papier.        Aanmelden voor de werkgroep:
Stuur je aanmelding naar Gertjan Kant
KTG@kwc-culemborg.nl

 

UITNODIGING
Bijeenkomst Groene School
Wanneer: nieuwe datum en tijd volgt nog
Tijd:
Plaats: 
Voor wie: iedereen (personeel, ouders, leerlingen) die mee wil denken over hoe we het KWC duurzamer
kunnen maken.
 
Aanmelden via Gertjan Kant:
KTG@kwc-culemborg.nl
 
 
 

CO2-compensatie

Op het KWC worden veel reizen en excursies georganiseerd naar binnen- en buitenland. 
Het KWC is daarnaast ook een Global Citizen School. Dit houdt onder andere in dat er veel reizen vanuit het KWC georganiseerd worden naar andere landen waaronder ook landen die ver weg liggen. Het KWC vindt het belangrijk om leerlingen niet alleen een diploma mee te geven maar ook een rugzak vol met ervaringen en kansen die leerlingen opgedaan hebben. Het doel is om leerlingen wereldburgers te maken.
Er kleeft alleen wel een nadeel aan, door het vele reizen met vliegtuigen en bussen groeit de uitstoot van het KWC en dus onze ecologische voetafdruk. 

 
Dit jaar zijn we gestart met het compenseren van onze uitstoot. Deze CO2-compensatie zal niet alleen gelden voor vliegreizen maar ook voor bus- en treinreizen en geldt voorlopig alleen voor facultatieve excursies en reizen op het KWC (reizen waar leerlingen zelfde keuze hebben of ze mee willen of niet en welke niet jaar- of vakgebonden zijn).
Ons uiteindelijke doel is dat wij onze excursies/reizen CO2-neutraal aanbieden aan onze leerlingen. Wil je mee met een facultatieve reis/excursie, dan betaal je dus de CO2-compensatie.
 
Wat wordt er met de CO2-compensatie gedaan?
Het KWC heeft een partnership met de stichting Trees for All. Deze stichting rekent uit hoe groot de CO2-uitstoot is per reis en maakt een berekening hoeveel het kost om deze uitstoot te compenseren door het aanplanten van bossen. 
Om 1 ton CO2 te compenseren moeten er 4 bomen geplant worden. Trees for All is een Fairtrade organisatie die op eerlijke wijze bomen plant. Het aanplanten van 1 boom kost € 6,25. Trees for All werkt met projecten in warme landen waar bomen sneller groeien dan in Nederland en dus ook sneller CO2 opnemen.
Om de zichtbaarheid van de CO2-compensatie te verhogen willen wij niet alleen bomen aanplanten in het buitenland maar ook in onze eigen leefomgeving. Daarom zal de CO2-compensatie ook gebruikt worden om bomen en groen aan te planten op ons eigen schoolterrein.
 
 
Hoogte CO2-compensatie
Wij werken dit jaar met vaste bedragen die berekend zijn in samenwerking met de stichting.
Door deze CO2-compensatie in te voeren willen wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een schoner klimaat en zorg dragen voor de natuur.  
 

BOMENTELLER: 0


Werkgroep Groene School

‘Duurzaamheid’ is een begrip dat de laatste jaren steeds meer belicht wordt. Door alle nieuwsberichten en onderzoeken van milieu- en natuurorganisaties zijn mensen meer aan het nadenken over onze ecologische voetafdruk als mensen en hoe wij beter om kunnen gaan met producten, afval en energie.
In februari 2019 zijn duizenden leerlingen actie gaan voeren in Den Haag voor een schoner milieu.
Ook op het KWC leeft dit onderwerp en wordt er nagedacht over duurzaamheid. Al jaren zijn wij aan het nadenken hoe het KWC ‘groener’ gemaakt kan worden. Zo zijn er al zonnepanelen op het dak geplaatst en worden er projecten gedaan over duurzaamheid.

Toch denken wij dat het KWC meer kan betekenen voor ons klimaat. Vanuit een groepje docenten is het idee ontstaan om een werkgroep in het leven te roepen, de werkgroep Groene School, die zal bestaan uit personeelsleden, leerlingen en ouders. Deze werkgroep zal na gaan denken over hoe we het KWC groener kunnen maken. Wat we met ‘groen’ bedoelen:

 • Onze ecologische voetafdruk verkleinen door onze uitstoot te verminderen.
 • Afvalstoffen verwerken zodat deze niet in de natuur terecht komen.
 • Inzet op duurzaamheid.
 
Doelstellingen van de werkgroep
 • De werkgroep zal dienen als inspirator en denktank voor directie, personeel, leerlingen en ouders.
 • De werkgroep zal in kaart brengen wat het KWC al doet aan duurzaamheid.
 • De werkgroep zal in kaart brengen wat het KWC allemaal nog kan doen om de school groener te maken.
 • De werkgroep zal onderzoeken uitzetten (d.m.v. Profielwerkstukken, Agora-challenges, intern en extern) en informatie verzamelen over de mogelijkheden voor het groener en duurzamer maken van het KWC.
 • De werkgroep zal met adviezen komen richting de directie maar ook richting het personeel van het KWC.
 • De werkgroep zal zich inzetten voor bewustwording bij leerlingen.
 • De werkgroep zal altijd een open groep van personeel, leerlingen en ouders zijn waar mensen altijd bij aan kunnen schuiven.
 
De werkgroep zal regelmatig bij elkaar komen maar vooral digitaal met elkaar communiceren aangezien de werkgroep uit veel verschillende mensen zal bestaan met verschillende drukke agenda`s.
Wil jij meedenken over dit thema en je aansluiten bij deze werkgroep? Dit kan te allen tijde.
Stuur een mail naar Sandra Hakkesteegt: HTS@kwc-culemborg.nl
Op deze pagina willen wij iedereen op de hoogte houden over de vorderingen rondom duurzaamheid op het KWC.
 
Werkgroep Groene School