Aandacht voor 'terrorisme' in lessen maatschappijleer BK-3


Geplaatst op:  17-06-2019


 

De afgelopen weken hebben de leerlingen van de derde klassen basis en kader zich beziggehouden met het onderwerp 'terrorisme'. Ze kregen hierbij onder andere een workshop van de organisatie Ter-Info.  

Ter-Info is een platform van de Universiteit Utrecht en is gericht op het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme in o.a het voortgezet onderwijs. Zij maken gebruik van lesbrieven en geschikte artikelen voor de doelgroep leerlingen. In de workshops werd veel gebruik gemaakt van verschillende bronnen waardoor de leerlingen ook meer kennis kregen over 'multiperspectiviteit' en 'framing', dit alles in het kader van mediawijsheid en burgerschapsonderwijs. 
De leerlingen vonden de workshops uitdagend, interessant én nodig. Na de workshops gingen de leerlingen zelfstandig aan de slag met een onderzoekje naar de geschiedenis van terrorisme in de 19e, 20e en 21e eeuw. 

Uit gesprekken met de leerlingen kwam naar voren dat zij de docenten graag bepaalde tips willen meegeven als het gaat om het bespreken van een terroristische aanslag of dreiging. Samen zullen zij dan ook een document opstellen waarin deze tips worden samengebracht. 
Een mooie opbrengst van een interessante workshop!

Meer informatie is te vinden op de website van Ter-Info (www.ter-info.nl).

Ga terug