Agora-onderwijs:
leren op maat op het KWC

 

 

 

 

In de visie op onderwijs van het KWC staan kansen en keuzes centraal. Op het KWC wordt iedere leerling geplaatst in een klas al naargelang het advies van de basisschool. Vervolgens krijgt elke leerling zeker twee jaar lang de kans om ieder vak op het naastliggende hogere niveau te gaan doen. Dus tl-leerlingen kunnen bijvoorbeeld Engels op havo-niveau doen. Zeer veel leerlingen blijken meer aan te kunnen doordat zij zich tussen 12 en 14 jaar nog enorm ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen leerlingen hun schoolcarrière ook afsluiten met examens op een hoger niveau voor de vakken waarin zij bovengemiddeld goed presteren.

Voortvloeiend uit deze visie op leren en ontwikkelen start het KWC vanaf het schooljaar 2018-2019 met 55 leerlingen aan wie een volledig gepersonaliseerde leerroute wordt aangeboden, het zogenaamde Agora-leren. Dit Agora-leren is ontwikkeld op de school Niekeé in Roermond en het KWC zal in samenwerking met deze school de klas gaan aanbieden. We noemen dat een satellietklas. Het gaat om zeer persoonlijk leren, het zoeken naar maatwerk voor ieder kind. Agora is een geheel nieuw onderwijsconcept voor alle leerlingen van vmbo tot en met vwo en voor leerlingen van alle leeftijden die uiteindelijk in de tijd die ervoor staat een “gewoon” diploma halen (www.agoraroermond.nl). Van ver uit de omtrek komen leerlingen naar Roermond voor Agora-onderwijs.

Op 2 september bezocht een grote KWC-delegatie Agora. De delegatie bestond uit de totale schoolleiding van het KWC, enkele docenten, leden van de medezeggenschapsraad, een vertegenwoordiging van een basisschool en een aantal belangstellende ouders. De KWC-delegatie zag een school waarin het traditionele onderwijssysteem was afgeschaft. Er waren geen traditionele lessen, geen niveauscheiding, geen leerjaarlagen, geen klasse-indeling, geen leerboeken en geen rooster meer. Wat wel was overgebleven van het traditionele model was: (een deel van) een schoolgebouw met daarin persoonlijke werkplekken voor leerlingen en coaches die de leerlingen begeleiden om in contact te komen met de wereld om van die wereld te leren. Agora-onderwijs heeft een sterke relatie met de ouders van de leerlingen. Daarnaast zijn alle ouders verplicht een educatieve bijdrage te leveren aan de school middels het geven van workshops waar leerlingen op kunnen intekenen. Het bezoek maakte zoveel indruk op de schoolleiding van het KWC dat de schoolleiding besloot deze onderwijsvorm ook in Culemborg aan te bieden in nauwe samenwerking met Roermond. Vandaar de term satellietklas.

Waar gaat Agora-leren vanuit?

 • Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt.
 • Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen.
 • Dat kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aan te bieden.
 • Dat de docent leerlingen moet begeleiden door ze de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor een leven lang leren.
 • Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs.
 • Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten in het onderwijs.
 • Dat kinderen meertalig benaderd moeten worden op een communicatieve manier.
 • Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen noch roekeloos noch bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen.
   

De leerwijze

Leerlingen stellen hun eigen leervragen, daarbij worden ze begeleid door de coach. De coach helpt de leerling de leervraag om te zetten in een ‘challenge’. Vervolgens leert de leerling de challenges op een structurele manier te benaderen. Hierdoor wordt de leervraag omgezet in een leerproces. De coach ondersteunt dit proces en kijkt met de leerling mee en verdiept en verbetert wanneer het kan of wanneer het nodig is. De coach leert als het ware met de leerling mee. De coach koppelt een leerling, wanneer dat zinvol is voor het leerproces, ook aan een expertcoach of aan contacten buiten de school (als de leerling al niet zelf die stap heeft gezet).

De zes fasen van de Challenges:

 1. Uitdaging: wat ga ik onderzoeken, of wat ga ik maken of doen? En waarom wil ik dat zo graag?
 2. Hulpvragen: welke hulpvragen horen bij datgene wat ik wil doen, maken of onderzoeken?
 3. Ontwerpen: waar haal ik de kennis vandaan van datgene wat ik wil maken, doen of onderzoeken? Welke bronnen ga ik gebruiken? Wat moet ik organiseren en plannen? Hoe pak ik het aan? Welk plan heb ik?
 4. Uitvoeren: aan de slag. Mijn leren gaat beginnen. Ik ga uitvoeren wat ik bij stap 3 (ontwerpen) heb bedacht.
 5. Voetafdruk: tijdens mijn uitvoeren heb ik een hele leerroute afgelegd. Dat ging stapje voor stapje. Al die stapjes samen vormen mijn hele voetafdruk. Wat is het resultaat van deze uitdaging?
 6. Terugkijken: de belangrijkste stap is het terugkijken, ook wel reflecteren genoemd. Wat ging goed en wat ging fout? Wat zou ik anders doen de volgende keer? Wat zegt mijn coach? Ben ik tevreden?

Zo wordt ieder leerproces vormgegeven. De procesvoortgang wordt gevolgd door middel van een digitaal systeem.