Jij de Baas, Entreprenasium, Jij de wereldburger en jij de maatschappij

Wat is het Enteprenasium?

 

 


Filmpje Ondernemend leren

Onlangs is Bente van Bilsen (G2T) geïnterviewd voor een item van De Dag Vandaag. Bente vertelt over het Entreprenasium en haar onderneming 'Ik ben je maatje' <filmpje>
 

 

Jij de Baas

In de eerste helft van het brugklasjaar gaan alle brugklassen vmbo-tl, havo en vwo het project “Jij de Baas” uitvoeren. Dit project wordt gebruikt als entree voor het Entreprenasium. Tijdens “Jij de Baas” maakt de leerling kennis met ondernemerschap door voor een goed doel een origineel idee uit te gaan voeren. De opbrengst wordt aan het einde van het project overhandigd aan de gekozen doelen op een grote slotmanifestatie. In de keuze voor het goede doel en in de uitvoering is de leerling zelf de baas.

Entreprenasium

Vindt een leerling het leuk om tijdens “Jij de Baas” zelfstandig aan het werk te zijn? Heeft hij/zij ideeën om een eigen onderneming te starten? Dan kan die leerling zich in de tweede helft van het brugklasjaar aanmelden voor het Entreprenasium. Dan worden er ideeën voor een onderneming ontwikkeld en omgezet in een goed ondernemingsplan. Ook leren de Entreprenasiumleerlingen hoe je je eigen lesplan kunt gaan maken. Samen met de anderen bereiden ze een (buitenland)excursie voor waarin de leerdoelen terugkomen. Vervolgens mogen de Entreprenasiumleerlingen, zolang zij goede resultaten behalen, gedurende de schoolloopbaan een zelf ontworpen leerroute koppelen aan een eigen onderneming. Samen met de Entreprenasiumcoaches kijken zij hoe ze zich steeds verder kunnen ontwikkelen zodat ze aan het einde van de school- carrière als volwaardig entrepreneur afscheid nemen!

Jij de Wereldburger

Leerlingen uit klas twee gaan ondernemen koppelen aan kennis maken met andere culturen in hun omgeving. Elke afdeling heeft zijn eigen project. Zo organiseren leerlingen van havo-2 het Wereldburgerrestaurant. Hiervoor bezoeken ze families, bereiden ze samen een gerecht en leren op deze manier veel van de achtergrond van deze mensen.

Jij de Maatschappij

De maatschappelijke stage heeft in het verleden veel aandacht gehad van de media. Vanaf augustus 2015 is de maatschappelijke stage, afgekort ‘mas’, geen verplicht onderdeel van de schoolloopbaan VO. De gemeente Culemborg, Lek en Linge en het KWC vinden dit echter zo belangrijk, dat in Culemborg alle leerlingen tijdens hun schoolcarrière minimaal 30 uur aan zo`n stage besteden. Leerlingen lopen stage bij een non-profit organisatie en krijgen zo een ervaring voor het leven mee. De stage is een onderdeel van het schoolprogramma, net zoals de andere vakken. Vanwege het ondernemende karakter van de stage valt deze ook onder het Entreprenasium. 

 rsb/oktober 2018