Maatschappelijke stage
 

Algemene informatie
 

  

Eerste informatie schooljaar 2016-2017


Maatschappelijke stage Havo 3:

Dinsdag 25 oktober: KICK-OFF tijdens het tweede lesuur in de aula.
Leerlingen nemen eigen iPad of laptop mee. Doel van deze startbijeenkomst is om vanaf dit moment actief op zoek te gaan naar een mooie stageplek. En je krijgt antwoord op vragen als: Wat is een maatschappelijk stage? Hoe leg ik contact met een non-profit organisatie? Welke plek past bij mij? Waar kan ik mijn talent inzetten om anderen te helpen?

Periode B en C: In deze periode heb je de gelegenheid om je stage van 20 uur te vervullen.
Een week eerder beginnen of later afronden is natuurlijk geen probleem...
Doel van deze stage is om je kennis te laten maken met een (nieuwe) doelgroep binnen een non-profit organisatie en je hiervoor vrijwillig in te zetten.

Dinsdag 6 juni: Afsluiting tijdens het vijfde lesuur met je mentor in het muzieklokaal A4.
Op dit moment lever je je beoordelingskaart in, ondertekend door je stagebegeleider van je stageplek.

 

Maatschappelijke stage Vwo 3: "Jij bent het verschil" (pilotjaar)

Dinsdag 25 oktober: KICK-OFF MaS-dag vanaf het tweede lesuur in het muzieklokaal A4. 
Je gaat aan de slag met maatschappelijke stellingen en problemen en je leert te zien dat je ertoe doet in deze maatschappij. Aan het eind van de dag weet je in welke sector je stage wilt lopen en wat je er zou willen leren. Neem gerust je eigen iPad of laptop mee voor verwerking van informatie. Hier ga je mee aan de slag tijdens het tweede t/m het vijfde lesuur met behulp van professionals.

Dinsdag 22 november: Tussendag alleen voor Vwo 3, het vierde en vijfde lesuur in de aula.
Op deze dag wordt er samen met jou gekeken hoe je stage tot nu toe verloopt, of je nog iets nodig hebt en we gaan aan de slag met een probleemanalyse.

Donderdag 1 juni: Afsluiting Vwo 3, het derde en vierde lesuur in de aula.
Tijdens deze afsluiting presenteer je aan medeleerlingen, ouders en stagebegeleiders wat je geleerd hebt.

 

 

 
Stage invoeren? Klik op deze link: http://kwc-culemborg.mas.wis.nl

Er wordt op dit moment gewerkt aan de invoer van de juiste namenlijsten in het programma wismas, dus nog even geduld met het invoeren van alle gegevens, excuus voor het ongemak.

Tip: noteer alvast de contactgegevens van je stageplek + begeleider + de tijden dat je daar stage mag lopen.

 


     

   

 


De stage coördinatoren van het KWC,

Mevrouw Knauff, mevrouw Van den Oetelaar, mevrouw Van Andel en mevrouw Knops  

 

 


  
@stageKWC  @masKWC