Reünie KWC 65 jaar

Inschrijving voor deze reunie is helaas niet meer mogelijk.‚Äč

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseert het Koningin Wilhelmina College in samenwerking met 123reünie een grote reünie. De aanleiding is het 65-jarig bestaan van de school.

Voor de reünie wordt iedereen uitgenodigd die onderwijs heeft genoten of gegeven op onze school die de onderstaande namen heeft gehad:

  • Koningin Wilhelmina College
  • Praktijkonderwijs Koningin Julianaschool (fusie met KWC 2002)
  • S.G. De Brug (fusie met KWC 1995)
  • Thomas van Villanova mavo (fusie met S.G. De Brug in 1979)
  • Anna Meerhout lhno (fusie met S.G. De Brug in 1979)

De reünie vindt plaats in en rond het schoolgebouw aan de Beethovenlaan. We stellen de school om 16.00 uur open voor onze reünisten. Om 15.00 uur ontvangen we de oud- en huidige medewerkers. Rond 21.00 uur is de reünie ten einde.

Er is een Facebook-account aangemaakt voor de reünie waarop je je kunt aanmelden, zie https://www.facebook.com/kwc.culemborgreunie.9

Klik hier voor meer info over de reünie.

 65 jaar KWC, een terugblik met een van de eerste leerlingen

Mevrouw Liesbeth Agema-Boers – toen Liesbeth Boers – wist tijdens de diploma-uitreiking van haar kleindochter Nicolette, begin dit jaar op het KWC, rector Joke Hengefeld te vertellen dat zij 65 jaar geleden één van die 61 leerlingen was. De interesse van Hengefeld was gewekt en een gesprek volgde. Mevrouw Agema deelde haar herinnering aan de school die heel klein begon.

Het stichten van deze middelbare school – die is begonnen onder de naam Christelijke Hogere Burgerschool – had flink wat voeten in de aarde. Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs voelde zo rond 1949 de behoefte aan middelbaar onderwijs in Culemborg toenemen. De financiële middelen voor een middelbare school waren er echter niet. Subsidie aanvragen werden jaar op jaar door het Rijk afgewezen en bezoeken aan overheids- en andere instanties bleven zonder resultaat. Het bestuur gaf de hoop niet op en zette door, dit keer met resultaat. De toenmalige minister van onderwijs, dhr. Rutten, gaf het bestuur een aantal voorwaarden en als daar voor september 1952 aan voldaan werd zou erkenning volgen en de subsidie worden toegekend. De voorwaarden bestonden uit het vinden van een gekwalificeerde directeur, bevoegde docenten en tenminste 60 leerlingen voor het vullen van vier klassen. De zoektocht werd gestart en slaagde, want op 3 september 1952 vond de officiële opening plaats van de Christelijke Hogere Burgerschool. 61 leerlingen betraden toen het oude weeshuis in Culemborg welke provisorisch was ingericht voor het geven van onderwijs.

Dit jaar bestaat het KWC alweer 65 jaar. Een mijlpaal voor de eerste middelbare school in Culemborg. Een school die is ontstaan uit de behoefte naar beter, meer en hoger onderwijs. Een school die is begonnen in een oud weeshuis en al snel aan ruimte te kort kwam voor de nieuwe leerlingen. 

„In 1952 kon ik als twaalfjarig meisje naar de Christelijke Hogere Burgerschool. Gelukkig maar, als deze school er niet was geweest moest ik naar de U.L.O. en deze zou voor mij minder uitdagend zijn geweest dan de H.B.S. Ik weet nog goed dat er maar twaalf kinderen in mijn klas zaten, kun je het je voorstellen? Het zouden er eerst dertien zijn, maar een leerling werd om een of andere reden niet toegelaten. Mijn vader was conciërge op het H.B.S. en ging later ook mee naar het nieuwe schoolgebouw. Er was altijd een officiële weekopening, directeur Hoogteijling las dan voor uit de bijbel en werd er door ons gezongen. Op zaterdagochtend sloot hij de week met een stuk uit de bijbel weer af. Ik ging altijd graag naar school en deed er dan ook echt mijn best voor. Geschiedenis vond ik het leukst en ik weet dat ik wiskunde pas begon te begrijpen toen er een docent kwam die het allemaal veel beter uitlegde. Echt streng waren de docenten niet. Je wist gewoon dat je moest opletten. Als je niet goed oplette kreeg je een krijtje naar je hoofd gegooid en als je het te bont had gemaakt werd je eruit gestuurd en kon je strafwerk maken. Ik denk ook dat de status die de docenten toen hadden heel anders was dan die ze nu hebben bij leerlingen. Directeur Hoogteijling hield alles ook goed in de gaten, op zijn eigen speciale manier zelfs. Hij boorde namelijk, na de lessen, gaatjes in de muren van de lokalen. De volgende dag sloop hij dan door de gang om zo naar binnen te gluren om te kijken of wij wel keurig aan het werk waren. Wij als leerlingen gingen vaak op zoek naar die gaatjes om ze af te plakken met papiertjes, uiteraard boorde hij er dan gewoon weer nieuwe bij. Op de H.B.S. hadden wij geen kamp of examenreis, buitenlandse excursies zoals leerlingen die nu hebben waren toen nog helemaal niet van toepassing. Onze uitjes waren bijvoorbeeld tijdens de sportdagen of met Pasen. Tijdens de sportdagen hadden wij sportwedstrijden met andere scholen in Nederland. We gingen dan naar Goes en verbleven daar twee dagen bij leerlingen thuis. Met Pasen gingen we naar Zaltbommel. En nu, nu zitten de leerlingen in landen als China of India, wat een verschil toch. Op school zelf werd er zo nu en dan ook wel wat georganiseerd. Dit waren vooral toneelstukken, de organisatie hiervan was in handen van de leerlingenvereniging Castro Lacus. Ik geloof dat ze in het nieuwe schoolgebouw, het KWC, veel schoolavonden hebben georganiseerd waaronder dansfeesten. Die dansfeesten waren op de H.B.S. echt uit den boze. In 1957 kon ik dan eindelijk examen doen en slaagde ik voor mij A-diploma, ik denk vergelijkbaar met wat nu de havo is. Ik moet wel zeggen dat ik jaren geleden nog nachtmerries heb gehad over mijn examen. Ik schrok dan echt wakker en haalde opgelucht adem toen ik besefte dat het een droom was en ik het examen echt niet meer hoefde te maken. Na de H.B.S. ben ik de opleiding bibliotheek assistent gaan doen en ben ik later bibliothecaris geworden. Mijn tijd op de H.B.S. zal ik nooit vergeten. Mijn kleindochter Nicolette zit nu op het KWC, zij heeft haar havo-examen gedaan en is verder gegaan op het vwo. Haar zussen Eliane en Stephanie hebben ook op het KWC gezeten. Hun moeder – mijn dochter – heeft niet op het KWC gezeten, wij woonden toen in Bilthoven, dan begrijp je het wel. Wel zat zij in de ouderraad van het KWC. Toch wel mooi om te zien hoe mijn kleindochters hun examens hebben behaald op de school die in mijn schooltijd nog heel klein was maar ontzettend snel groeide. Een school waar ik een heel goede tijd heb gehad en als één van de eerste leerlingen mijn examen mocht behalen. Het KWC-gevoel zit blijkbaar in de familie.”

    

Mevrouw Agema zat nog op de H.B.S. toen het bestuur in 1954 subsidie aanvroeg voor het bouwen van meer schoolruimte. In 1955 kregen zij hiervoor toestemming van de overheid. Pas in 1966 werd de eerste paal van het huidige schoolgebouw aan de Beethovenlaan de grond ingeslagen.

Het grote moment is dan eindelijk daar wanneer in 1968 – op de verjaardag van Koningin Wilhelmina – de officiële opening plaatsvindt van de nieuwgebouwde school. De naam Christelijke Hogere Burgerschool verdwijnt en is veranderd in het Koningin Wilhelmina College. Een naam die al snel vertrouwd raakt in Culemborg en omgeving en nog bekender wordt als ‘KWC’. Een school waar verschillende generaties al hun weg hebben weten te vinden. Een school die leert van haar leerlingen en zo haar onderwijs steeds verder blijft ontwikkelen. Zodoende is het plan van het KWC om vanaf het nieuwe schooljaar, 2018/2019, het leren nog meer op maat aan te bieden: het Agora-onderwijs.

Op het KWC zitten nu ruim 1700 leerlingen en 140 bevoegde docenten. Aan het roer staat rector Joke Hengefeld, bijgestaan door het ondersteunend personeel. En met zijn allen geven zij iets door wat al 65 jaar wordt doorgegeven, het KWC-gevoel. En dat is meer dan alleen het behalen van een diploma. 

 

VNW/28 november 2017