Raad van Toezicht

De heer drs. R.L. van Brakel
Vo
orzitter Raad van Toezicht (portefeuille Onderwijs)

De heer drs. B.J. Schuitemaker 
Lid Raad van Toezicht (portefeuille Personeel)

Mevrouw mr. E.B. Wits
Lid Raad van Toezicht (portefeuille Juridische Zaken)

De heer ing. J.A. van Dijk MSc
Lid Raad van Toezicht (portefeuille Financiën) 

De heer ir. M.H. Borgstein
Lid Raad van Toezicht (voordracht MR)

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en omgeving
p/a Postbus 7
4100 AA  Culemborg