Rookbeleid KWC


AANPASSING  per 1 januari 2014

De gehele school, het schoolplein en de directe omgeving van de gebouwen is rookvrij voor ALLE LEERLINGEN per 1 januari 2014.
 


 

Op het KWC hebben we nagedacht over roken. Dat het een ernstige verslaving is, mogen we wel bekend veronderstellen. Dat het juist bij jonge mensen heel belangrijk is om het roken te ontmoedigen, is misschien iets minder bekend. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger een roker begint, hoe moeilijker het voor hem/haar zal zijn om ooit weer te stoppen. Bij onze leerlingen valt dus de grootste winst te behalen met het ontmoedigingsbeleid in termen van levensverwachting en kwaliteit van leven. Dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid, zelfs van de zogenaamde “meerokers” is inmiddels ook wel algemeen bekend.

 

Schadelijke effecten worden zichtbaar longen, oren, hart en bloedvaten, maar ook wondgenezing en vruchtbaarheid kunnen beïnvloed worden door roken. We willen daarom op school onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van onze leerlingen nemen. Binnen twee jaar willen we een rookvrije school zijn.

 

Hoe gaan we dat doen? Vanaf maandag 7 mei 2012 mogen leerlingen, geboren na 1-05-1996 niet meer roken op school, op het schoolplein of in de directie omgeving van de school. Hierdoor kunnen leerlingen die vanaf dat moment 16 jaar worden, op school niet meer gaan roken en zal het mogelijk worden om binnen twee jaar inderdaad rookvrij te zijn. De surveillant van het KWC bepaalt wat de directe omgeving van de school is.

 

Wanneer leerlingen de regel overtreden, zal in eerste instantie een sanctie in de vorm van corveewerk buiten schooltijd worden opgelegd. Ouders worden hierover geïnformeerd via een emailbericht. Corvee wordt opgelegd na de eerste en tweede waarschuwing. Na de derde waarschuwing wordt contact opgenomen met de ouders over het gedrag van het kind en wordt in overleg een aanpak afgesproken. Maar we hopen natuurlijk dat het zover niet hoeft te komen.