Examen informatie

Op deze pagina vind je informatie over het examen van 2022/2023. Deze informatie is nog niet compleet maar wordt hier steeds aangevuld.

Examenrooster 

Examenrooster 2023

Tijdvakken

CSE en praktische examen beroepsgerichte vakken bb/kb/g/t: maandag 3 april t/m vrijdag 7 juli
Centraal examen, 1e tijdvak: donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei 2023
Centraal examen, 2e tijdvak: maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 2023

Uitslag examens, 1e tijdvak: woensdag 7 juni 2023 (vmbo-beroepsgericht)
Uitslag examens, 1e tijdvak: woensdag 14 juni 2023 (vmbo (algemeen)/havo/vwo) 
Uitslag examens, 2e tijdvak: vrijdag 30 juni 2023

Grafische rekenmachine wiskunde H5 & V6 

Examenstand Casio fx-CG50
Examenstand T184 Plus CE-T
Grafische rekenmachine op examen 2022
Toegestane versie grafische rekenmachine 2022

Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte, brochure centrale examens VO 2022
Computer als schrijfgerei bij centrale examens 2022 
Regeling toegestane hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking centrale examens 2023

Handige websites

www.mijneindexamen.nl
www.mijneindexamen.nl/splash/
www.examenblad.nl/item/havo/2022/havo
www.examenblad.nl/item/vwo/2022/vwo
www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs
www.havovwo.nl
www.lerenvoorhetexamen.nl
examenkompas.citolab.nl