Toelating


Het kan gebeuren dat geen geschikt onderwijs- en begeleidingsarrangement kan worden aangeboden aan een leerling. Om te voorkomen dat wij een leerling plaatsen van wie wij na enige tijd moeten vaststellen dat hij of zij niet in ons onderwijs past, doet de Commissie van Toelating uitspraak. De commissie bestaat uit een conrector en de rector-bestuurder. Uiteraard handelen wij hierbij conform de wet Passend Onderwijs.
De commissie toetst de toelating aan de volgende criteria:

  • het respecteren van de grondslag;
  • het kunnen garanderen van rust en veiligheid;
  • het als school kunnen voldoen aan de zorgvraag van de leerling;
  • het kunnen garanderen dat het leerproces van andere leerlingen niet wordt verstoord;
  • de capaciteit van de school om de leerling te kunnen toelaten.

Voordat tot plaatsing in het vmbo wordt overgegaan vindt een gesprek plaats met de leerling en zijn/haar ouders, waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken.