Ouderraad (OR)

'De ouderraad wil dat het goed gaat met de leerlingen van het KWC. Dat ze alle kansen krijgen en dat ouders zich gesteund voelen.'

Wij geloven in de kracht van actieve samenwerking tussen school en ouders. En dat de 
ouderbetrokkenheid van ouders sterker tot uiting komt rondom de directe schoolwereld van hun kind.
Dit maakt dat de ouderraad tot een voorstel is gekomen om per afdeling een ingang te creëren – zogenaamde klankbordgroepen. Hier kunnen ouders een vorm van inspraak hebben en feedback geven over schoolse zaken. En eventueel misstanden of ideeën delen of uitwisselen. In het schooljaar 2023-2024 wordt er gewerkt aan de verdere uitwerking van deze nieuwe invulling. 

Heeft u een vraag voor de ouderraad of wilt u lid worden? Mail dan naar 
ouderraad@kwc-culemborg.nl.