AVG


Colofon 


Onze internetsite heeft als hoofddoelstelling op een gebruikersvriendelijke manier informatie aan te bieden over de school, zowel ten behoeve van alle geledingen bínnen de school als ook voor mensen buiten onze school.

De inhoudelijke informatie is afkomstig van de diverse geledingen binnen onze organisatie.

Voor zover er op (delen van) de inhoud van deze website geen copyright berust bij derden, berust deze bij de Stg. CVO Culemborg e.o. te Culemborg.

Uit deze publicatie mag uitsluitend iets verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, na voorafgaande toestemming van de webmaster.

Webmaster,
Willy van Vuren