Voorlichting en aanmeldprocedure

Maak kennis met KWC-agora 

Als je voor KWC-agora kiest, kies je voor leren en werken vanuit je eigen motivatie: je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
Om een goed beeld te krijgen van het agora-onderwijs kan je door het jaar heen verschillende meeloop- en informatiemomenten bijwonen, bijvoorbeeld bij de Kids Masterclasses en de open lesmiddagen. 

In onderstaande tabel staan de data voor deze bijeenkomsten vermeld.

Belangrijke data schooljaar 2021-2022

 Start schooljaar maandag 30 augustus 2021
 Start inschrijving Kids Master Classes woensdag 15 september 2021
 Kids Masterclasses Woensdag 6 en 13 oktober 2021
 Voorlichtingsavond KWC regulier en
 KWC-agora voor ouders groep 8-leerlingen
 dinsdag 16 november 2021
 Open lesmiddagen dinsdag 23 en donderdag 25 november 2021
 Open Huis KWC regulier en KWC-agora vrijdag 14 januari 2022


Aanmeldprocedure KWC-agora
Er is grote belangstelling voor het agora-concept van het KWC. Je komt in aanmerking voor plaatsing bij KWC-agora als je nu in groep 8 van het basisonderwijs zit, in klas 1 van het vmbo of in klas 1 of 2 van havo/vwo.
Om samen te kijken of deze vorm van onderwijs bij je past, hanteren wij een intakeprocedure: 
 

► Vooraanmelding
Met een digitale voorinschrijving via de website van het KWC reserveer je een plaats in de Agora-afdeling en kan je aangeven voor welk schooljaar de inschrijving bedoeld is. 

Klik hier om je aan te melden voor KWC-agora.

► Kennismakingsgesprekken
Eind december worden de uitnodigingen voor een kennismakingsgesprek verzonden aan leerlingen die zich hebben aangemeld voor het aankomend schooljaar. 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in januari en februari. Twee coaches gaan dan met jou en je ouders/verzorgers in gesprek. Samen wordt gekeken of KWC-agora voor jou de juiste plek is om verder te leren en ontwikkelen. 
 

► Meeloopdagen
In februari is er de mogelijkheid om, indien dit wordt afgesproken in de kennismakingsgesprekken, een dagje KWC-agora mee te maken op één van de meeloopdagen die worden georganiseerd. 

► Advies
Na het kennismakingsgesprek en de meeloopdag volgt er een advies vanuit de coaches of Agora een goede vervolgstap voor jou kan zijn.

Als het advies positief is, word je geplaatst, onder het voorbehoud dat als de overdracht met de basisschool (of bij zij-instroom je vorige school) nieuwe informatie oplevert er opnieuw afgewogen en besloten moet worden.  
 
 
Belangrijke data intakeprocedure 

Digitale voorinschrijving: 
geen einddatum, maar bij voorkeur voor 15 december 2021 (bij aamelding voor schooljaar 2022/2023).

Kennismakingsgesprekken:
tussen 17 januari en 4 februari 2022.

Meeloopdagen (alleen indien afgesproken tijdens het kennismakingsgesprek):
dinsdag 15 en 22 februari 2022.

Kennismakingsgesprekken (2e ronde):
dinsdag 8 en woensdag 9 maart 2022.

Meeloopdagen (2e ronde) (alleen indien afgesproken tijdens het kennismakingsgesprek):
dinsdag 29 maart 2022.