Lesduur en periodisering

Op het KWC wordt gewerkt in lessen van 70 minuten. Daardoor staan er maximaal 5 lessen per dag op het rooster. Een zesde lesuur kan voorkomen, maar is vrij uitzonderlijk. Door deze lesduur heeft de docent de gelegenheid meer werkvormen toe te passen. Een bijkomend voordeel van minder vakken is minder boeken in de tas en minder leswisselingen per dag. Zo is er voor de leerlingen ook meer rust gecreëerd.

Daarnaast is het schooljaar verdeeld in vier perioden van 10 weken (A t/m D). Niet alle vakken worden in elke periode aangeboden. Door te werken met langere lessen in minder vakken gedurende een periode, wordt dieper op de lesstof ingegaan. Per periode wordt een rooster uitgereikt.

Een volledig overzicht wanneer welke vakken worden gegeven staat in de zgn. lessentabel.
Deze tabel is te vinden op het leerlingportal en in de KWC VO app.