TTO op de havo


50% in het Engels

De wereld om je heen wordt steeds toegankelijker en het is belangrijk die wereld te leren begrijpen. Een tto-opleiding helpt jou daarbij. We beginnen bij de eerste stap: de taal.     
In de onderbouw van de havo krijg je meer dan de helft van je lessen in het Engels. We bouwen dit rustig op en je wordt goed begeleid door je docenten en mentor. Je hoeft niet een bepaald niveau Engels te beheersen; we gaan samen aan de slag. 
Om je te helpen met het Engels worden er naast lessen, internationale reizen en verschillende activiteiten georganiseerd die het doel hebben jouw taalvaardigheid te versterken.
Op den duur zul je je kunnen redden als een echte native speaker! Dat is iemand van wie Engels de moedertaal is.
Voorbeeld: In de brugklas zet je samen met je klas een Engelstalig theaterstuk in elkaar en organiseer je een high tea, een gezellige middag vol humor en lekkernijen. Het publiek bestaat vaak uit ouders en docenten.

Begeleiding

Jouw tto-docenten hebben allen een Cambridge-diploma behaald. Dat is – net als het Anglia-diploma - een bewijs dat je het Engels op een goed niveau beheerst. Zo weten je leraren wat je nodig hebt en zij kunnen je op maat begeleiden.

Als tto’er ben je extra betrokken bij de wereld om je heen. Dit vind je terug bij de speciale tto-opdrachten binnen lessen. Daarnaast horen activiteiten zoals een workshop van Amnesty International over mensenrechten en een speechwedstrijd over onderwerpen die ons allen raken bij deze opleiding. 
Je in een vreemd land weten te redden is goed voor je zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. In de brugklas ga je samen met je klas op reis naar York, in de tweede klas doe je een project met een school uit Oslo en communiceer je met elkaar via internet. Tot slot ga je in de derde als tto-klas op uitwisseling naar Berlijn. Allemaal onvergetelijke ervaringen waaraan je soms vrienden voor het leven overhoudt.

Iets voor mij?

Is het advies van je basisschool dat een havo-opleiding goed bij je past? Dan kun je ook voor havo tto kiezen! Interesse in de Engelse taal en de wereld om je heen komt goed van pas. Dus nieuwsgierigheid en leergierigheid zullen je helpen. Ook is het goed om te weten dat je in de eerste paar maanden soms moet doorzetten als het even tegenzit met het Engels. Zie het als een uitdaging waarbij je goed wordt begeleid!

Junior Certificate en Anglia-diploma

Aan het einde van de drie havo-tto-jaren wordt het Junior Certificate uitgereikt. Dit is om aan te tonen dat je een driejarige tto-opleiding hebt gevolgd. 
Ook sluit je de onderbouw af met een Anglia-examen: een examen Engels op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Als je hiervoor slaagt, ontvang je een Anglia-diploma. Dat is een internationaal erkend diploma dat zegt dat je het Engels op een bepaald niveau beheerst. Hieronder zie je het niveauschema. In havo 3 doe je het examen op B1-niveau en in havo 5 kun je het op B2 of C1 afleggen. Een heel mooi papiertje om bij een volgende opleiding te laten zien. Zeker als je later in het buitenland wilt studeren! 


 

Havo 4 en 5

Zoals gezegd eindigt het tto-programma voor de havo na de derde klas. Na het derde jaar beheers je het Engels zo goed dat je het eindexamen havo met een voldoende of hoger zou kunnen maken. Daarom bieden we in de bovenbouw het vak Engels op een uitdagende manier aan. Je kunt je hiervoor opgeven en het is uiteraard niet verplicht. 
Als je je hiervoor opgeeft, volg je in klas vier en vijf van het vak Engels op een andere manier dan de niet-tto’ers. We duiken dieper in de Engelse literatuur. Ook speeches met overtuigingskracht van grote leiders worden onder de loep genomen en je leert dit soort teksten kritisch te bekijken. Daarnaast helpen we je bij het vormen van een mening over zaken die nationaal en internationaal de aandacht krijgen. 
Tot slot leg je in havo5 opnieuw een Anglia-examen af en ditmaal op een hoger niveau. Zo heb je een heel waardevolle toevoeging aan je havodiploma. 

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de heer Naser Zarghami, tto coördinator havo, via zin@kwc-culemborg.nl.

Externe info

Kijk op http://ikkiestto.nl. 

Klik hier voor meer info over tto op de havo