Gezonde School


KWC is gezond!
 

Update september 2021:
Locatie Gershwinhof ontvangt opnieuw vignet Gezonde School Welbevinden 2021-2024!

Jaren geleden is het KWC, naar aanleiding van een enquête onder leerlingen, gestart om het gevoel van sociale veiligheid op de school te vergroten. Drie jaar geleden werden deze inspanningen voor het eerst op locatie Gershwinhof beloond met het vignet Gezonde School Welbevinden 2018-2021. Door zich constant voor een sportieve, veilige en gezonde schoolomgeving te blijven inspannen mag locatie Gershwinhof zich ook voor de komende drie jaar weer Gezonde School Welbevinden noemen.

Op het KWC is Welbevinden één van de belangrijkste pijlers. De hiervoor speciaal opgerichte werkgroep sociale veiligheid is, na ontvangst van het eerste vignet, nog steeds erg actief. Het programma van de werkgroep is nu niet alleen gericht op sociale veiligheid, maar ook met het leren omgaan met gevoelens van somberheid. Voor corona was dit al een punt van aandacht, maar is in de afgelopen tijd alleen maar groter geworden. Gelukkig kunnen de leerlingen weer naar school en hebben de docenten weer meer zicht op de leerlingen waardoor het signaleren van zorgen, problemen en negatieve gevoelens eerder opgemerkt kunnen worden en hier, door de docenten, op ingespeeld kan worden.

De werkgroep is natuurlijk ontzettend trots dat zij weer door de strenge normen zijn heen gekomen. Hier is natuurlijk wel enorm veel werk voor verzet. Stilzitten zal de werkgroep nog lang niet doen, ze zijn namelijk bezig met het ontwikkelen van een leerlijn rondom het thema seksualiteit en relaties. Ook draait een deel van de leerlingen dit jaar een pilot genaamd Kracht in Controle (KIC). KIC maakt kinderen bewust van hun eigen ik, talenten en kwaliteiten. Je kracht in controle hebben betekent enerzijds dat je kunt opkomen voor jezelf, maar ook dat je kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn. Als de pilot goed loopt zal deze verder uitgebreid worden in de school.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse verschillende landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Schaal Gezonde Schoolkantine
De kantinemedewerkers hebben, voor het eerst in 2014, de schaal Gezonde Kantine van het Voedingscentrum in ontvangst mogen nemen.
Het Koningin Wilhelmina College heeft opnieuw de Gouden Schoolkantine Schaal voor 2022/2023 van het Voedingscentrum verdiend. Nog steeds zijn de schoolkantines op beide locaties gezond ingericht.
 
Er is hard gewerkt om de kantines gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantines. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen. “Het aanbod en de uitstraling zien er goed uit. Ga vooral zo door!”, aldus het Voedingscentrum.
 
De school heeft de kantines gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.
 
De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine
 
    
Gouden Schoolkantine Schaal 2022-2023
 
Voedingsbeleid KWC (update mei 2022)