Leerwegondersteunend onderwijs op het KWC (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs: Wat is dat en hoe geven wij het vorm op onze school?

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor die leerlingen die het niveau van het VMBO aankunnen, maar extra begeleiding nodig hebben om hun diploma te halen. Leerwegondersteunend onderwijs vormt geen aparte leerweg. Leerlingen die leerwegondersteuning genieten, volgen onderwijs in één van de drie leerwegen binnen het VMBO (de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte of de gemengd/theoretische leerweg). Na het VMBO stromen deze leerlingen gewoon door naar het MBO.

In de meeste gevallen heeft de basisschool al aangegeven dat uw zoon/dochter leerwegondersteuning nodig heeft. Met de door de basisschool aangeleverde informatie en/of aanvullende toets gegevens vraagt het KWC de LWOO aan bij de Regionale Verwijzings Commissie (RVC).

Leerwegondersteunend onderwijs wordt op uiteenlopende manieren vormgegeven. Scholen mogen hierin eigen keuzes maken. Als een leerling recht heeft op leerwegondersteunend onderwijs worden met de mentor afspraken gemaakt hoe dit onderwijs en de begeleiding vormt krijgt.

Leerwegondersteunend onderwijs biedt leerlingen ondersteuning op maat gedurende hun schoolloopbaan op het KWC.