Schoolklimaat en veiligheid

Veiligheid en het schoolklimaat zijn belangrijke succesfactoren voor goede prestaties. Zowel de leerlingen als de ouders zijn gemiddeld meer dan tevreden over het schoolklimaat op het KWC dan landelijk in vergelijkbare metingen. De score op de beleving van een veilige school is zelfs buitengewoon hoog!

De resultaten voor 2021/2022:

 SchoolklimaatVeiligheid
Gershwinhof7.49.3
Beethovenlaan7.79.6