Plezier op school; wie wil dat nou niet?

Naar de brugklas? Leuk? Spannend!

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor kinderen een belangrijk stap in hun leven. Voor veel kinderen is dit spannend en leuk, maar er is ook een groep kinderen voor wie deze stap erg moeilijk of eng is. Ze zijn op de basisschool bijvoorbeeld gepest, afgewezen, hebben vaak ruzie of hebben problemen in de sociale omgang met leeftijdgenoten. Speciaal voor deze kinderen organiseert afdeling Preventie van Pro Persona Connect de tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’. 

De cursus is gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van aanstaande brugklassers. Leren opkomen voor jezelf, invoegen in een groep, omgaan met spanning, positief denken: alle onderwerpen staan in het teken van een goede start maken op de nieuwe school!

‘Plezier op school’ vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie in Rivierenland. De cursus bestaat uit 2 dagen van 9.00-16.00 uur, op dinsdag 15 en donderdag 17 augustus. Er is één cursus op het R.S.G. Lingecollege in Tiel en één cursus op O.R.S. Lek en Linge in Culemborg.

Deelname is kosteloos en mogelijk voor kinderen uit de gemeente Tiel, Culemborg, West-Betuwe, Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. 
Met alle kinderen en hun ouders hebben we van tevoren een kennismakingsgesprek, het liefst al voor de zomervakantie. 

Meer informatie en aanmelden: Website Pro Persona Preventie 
propersonaconnect.nl/aanbod/cursussen/preventie/plezier-op-school/