Extra sport voor tto vwo 1&2 en tto Hv 1&2

Als je op het KWC op het niveau vwo komt of als je naar tto Hv gaat dan kun je ook kiezen voor extra sport! Dat doe je op de volgende manier:

In tweetalig vwo 1 en 2 en tweetalig havo 1 en 2 kan er gekozen worden voor extra sport. Binnen dit extra sportprogramma worden extra sportmomenten aangeboden. De aangeboden sportactiviteiten vinden zowel op het KWC als op locatie plaats en vallen veelal buiten het reguliere programma, zoals rolstoelbasketbal, klimmen en waterskiën.
Ook een bezoek aan een sportwedstrijd op topniveau valt binnen dit programma.

In klas 1 zijn er zeven en in klas 2 zijn er vijf momenten, verdeeld over het schooljaar. De vrijwillige bijdrage voor extra sport bedraagt € 50,-- en zal worden ingezet voor bijvoorbeeld materiaalhuur, instructeur, busreis etc. Bij inschrijving/aanmelding bij Van Dijk kan aangegeven worden om voor extra sport te kiezen. Vind je het leuk om met elkaar te sporten en om met nieuwe sporten in aanraking te komen, kies dan voor extra sport op het KWC.


Voor meer informatie kun je terecht bij Mathijs Gerritsen: gnm@kwc-culemborg.nl